Data analyse en visualisatie

Wat is data analyse

In de huidige tijd zijn er vaak veel operationele en financiële zaken in geautomatiseerde systemen vastgelegd. Door deze gegevens aan elkaar te koppelen, trends te signaleren en proces data te analyseren kunnen waarde volle inzichten verkregen worden in bijvoorbeeld:

 • Klanten / Artikelen
  Bijvoorbeeld: Kleine klanten/artikelen die veel tijd vragen en weinig opleveren, grote klanten/artikelen die toch niet zo winstgevend zijn als gedacht, afhankelijkheid van klanten/artikelen, etc.
 • Werkkapitaalbehoefte
  Wat zijn de triggers voor mijn werkkapitaal behoefte? Hoe kan ik deze beïnvloeden en daarmee mijn werkkapitaalbehoefte verlagen en daarmee op financieringskosten besparen?
 • Productieresultaten
  Welke producten leveren de grootste (positieve en negatieve) afwijkingen op?
  Zijn er problemen in het productieproces? Is de brutomarge wel toereikend als we de productieresultaten van de producten meenemen?
 • Bottlenecks in processen
  Waar in een proces zitten de grootste wachttijden? Welke processtappen duren het langst? Kunnen we het proces optimaliserenaan beide iets verbeteren?
 • Afhankelijkheid van bepaalde functies / personen
  Wie werkt er met elkaar samen? Zijn er personen die een grote workload hebben? Worden belangrijke processen door 2 personen beoordeeld?

Veelal is de creativiteit de beperkende factor in de mogelijkheden van data analyse. Met de komst van meer open databases en koppelingsmogelijkheden is er tegenwoordige bijna geen probleem meer om de aanwezige data ook beschikbaar te maken voor analyse. Deze stap kan daarentegen nog wel wat tijd kosten omdat software leveranciers niet altijd even open zijn over de database structuren.

Data visualisatie

Onze hersenen hebben de linker en rechter helft, het analytische en creatieve deel. Als we deze beide helften in kunnen zetten voor onze werkzaamheden kunnen we veel effectiever werken. Dit in ogenschouw nemend is de reden dat we zo veel mogelijk data visualisaties aan onze analyses toevoegen om een betere overdracht van de analyses te bewerkstelligen.
Doordat onze maatschappij erg tekstueel ingesteld is, zijn onze hersenen niet meer getraind om onjuistheden in visualisatie te onderkennen. Het is dan ook van groot belang om extra scherp te zijn in het opstellen van visualisaties en als gebruiker extra waakzaam te zijn bij het ‘consumeren’ van visualisaties.

Auditfiles

Door de Belastingdienst is in het verleden de aanzet gegeven voor de Auditfile familie. Hiermee is een gestandaardiseerde set van gegevens tot stand gekomen die efficiency in the extracte / verwerkingsproces van de data bewerkstelligt. Als uw software een auditfile kan exporteren kunnen we hiervan gebruik maken en zijn de stappen naar de analyse van de gegevens sneller gemaakt.
Voor meer info over de auditfile en de dienstverlening die Novo Consilium hierin heeft, klik op de volgende link Auditfile.nu

Software die Novo Consilium gebruikt voor data analyse en visualisatie