Referenties lopende opdrachten

2013 – heden
Ondersteuning bij implementatie MS Dynamics AX2012
Bij een gereedschapsmakerij met een omzet van ongeveer
EUR 20 miljoen ondersteuning van de organisatie bij:

 • verkrijgen inzicht in de financiële situatie na de implementatie van AX 2012R1
 • opstellen management rapportages in Excel, SSAS en SSRS
 • verbetervoorstellen gua gekozen inrichting (vanuit de financiële rol), resulterend in een nieuwe implementatie van AX2012 R2
 • ondersteuning bij de inrichting, testen en implementatie van AX 2012 R2
 • ondersteuning hoofd financiën bij de maand en jaarafsluiting

Voordelen voor de klant:

 • Betere aansluiting van het ERP pakket op de reeds aanwezige werkwijze met minder maatwerk.
 • Opnieuw inzicht in de financiële situatie
 • Inzicht in prestatie indicatoren
 • Benutting van het ERP pakket in de volle breedte voor management beslissingen / besturing (productie, verkoop, financiën)

2010-heden
Parttime controller
Bij een constructiebedrijf met een omzet van ongeveer EUR 25 miljoen ondersteuning van de organisatie met de volgende onderwerpen:

 • Opzetten kwartaalrapportage (uren, projecten en financieel)
 • Opzetten controlerapportages op het huidige ERP pakket.
 • Training financiële afdeling om met beperkte inzet van Novo Consilium B.V. tot tussentijdse cijfers te kunnen komen.
 • Analyses van de financiële prestaties van de onderneming.
 • Doorvoeren verbeteringen in het Tax Control Framework t.b.v. het Horizontaal Toezicht.

Voordelen voor de klant:

 • Verbetering kwaliteit van de financiële afdeling (minder correcties bovenop de administratie, zuiverder resultaat, meer analyses)
 • Met beperkte externe inzet betrouwbare kwartaalcijfers
 • Inzicht in prestatie indicatoren
 • Relatie met fiscus op basis van vertrouwen.