Referenties afgesloten opdrachten

2009-2013
Kwartaalrapportages / sparring partner
Bij een productieonderneming met een omzet van ongeveer EUR 30 miljoen werden de volgende diensten geleverd:
 • Vervullen van een rol als sparring partner voor de algemeen directeur
 • Ondersteuning bij de herfinanciering van de onderneming
 • Verzorgen / analyseren liquiditeitsprognoses
 • Opstellen en analyseren kwartaalrapportage t.b.v. de directie
 • Bijstand van de financiële administratie op het gebied van rapportages, opstellen specificaties / controle documenten voor de externe audit.

Voordelen voor de klant:

 • Verhogen kwaliteit administratieve afdeling, aanlevering accountant (minder correcties, tussentijds zuiverdere resultaten)
 • Verbeteren, lees verlagen, werkkapitaal
 • Betere gesprekspartner richting moeder en financiers
 • Verbeteren benutting aanwezige ICT
 • Scherper kunnen sturen op de doelstellingen van de onderneming


2009-2013

Docent financieel management
Verzorgen van enkele dagdelen financieel management in de module performance management van de Post Bachelor opleiding Voortgezette Opleiding (VO)-management bij Pro Education

2008 – 2013
Project controller
Bij een constructie project van ongeveer USD 100 miljoen in het Midden-Oosten verzorgt Novo Consilium B.V. / heeft Novo Consilium B.V. verzorgt:

 • Liquiditeitsprognose van het project
 • Opzetten administratieve procedures
 • Afdekken van valutarisico’s in het project
 • Documentatie transfer pricing policy
 • Bewaking financiële voortgang en status project
 • Opstellen jaarrekening
 • Documentatie t.b.v. bankiers;
 • Aanlevering fiscale gegevens ten behoeve van de vaste inrichting en de juridische entiteit in NL aan de fiscalist

Voordelen voor de klant:

 • Kunnen focussen op de technische kant van het project
 • Goede onderbouwing van de financiering en daarmee rust in de contacten met de financier
 • Gefundeerd en up-to-date inzicht in de verwachte project resultaten


2012
Ondersteuning audit afdeling
Tijdens de drukke periode (maart t/m mei) is inzet geleverd voor de audit afdeling.

Voordelen voor de klant:

Betere bezetting in drukke tijden, waarbij een uitstekend kennis en ervaringsniveau ingezet is.

2009-2010
Opvang afwezigheid hoofd financiën
Bij een productieonderneming met een omzet van ongeveer EUR 30 miljoen zijn gedurende afwezigheid van de hoofd financiën de volgende diensten geleverd:

 • Inzichtelijk maken en prioriteren van de werkzaamheden van de hoofd financiën.
 • Delegeren van de werkzaamheden aan medewerkers op de financiële afdeling
 • Verbeteringsslagen maken in het totstandkomen en documenteren van de maandcijfers.
 • Zelfstandig verzorgen van delen van de maand- en kwartaalrapportages
 • Inzichtelijk maken status en opnieuw opstarten implementatie traject ERP pakket (SAP BO)
 • Aanlevering van master data uit de bestaande systemen voor import in het nieuwe ERP pakket

Voordelen voor de klant:

 • Kwaliteit van de financiële afdeling heeft beperkt ‘ geleden’  onder de afwezigheid van de hoofd financiën
 • Proces rondom afsluiting inzichtelijk en daarmee is de organisatie beter in staat om bij uitval van één van de medewerkers taken over te nemen
 • SAP implementatie heeft een beperktere vertraging opgelopen


Q4 – 2010

Opstellen NL jaarrekening

Een onderneming in de fashion industrie met in Nederland het shared service centre voor de Europese entiteiten, een werkmaatschappij en diverse holdings heeft Novo Consilium B.V. ondersteunt bij het opstellen van de NL GAAP jaarrekeningen over 2007 en 2008, waarbij de administratie gevoerd wordt onder US GAAP. Naast het opstellen van de jaarrekening is ook een reconstructie gemaakt van de verkoop van diverse deelnemingen, toerekening van de diverse entiteiten en de verwerking daarvan in de NL jaarrekening.

Voordelen voor de klant:

 • Aanlevering van de gegevens voor de accountantscontrole conform de wensen / eisen van de accountant
 • Ingewikkelde financiële transacties zijn op een goede en inzichtelijke wijze gepresenteerd


Q1/2 2010
Docent BIV-IC
Verzorgen van decentrale colleges Bestuurlijke informatieverzorging – informatiecontrole aan Nyenrode Business Universiteit


2008-2009

Opstellen NL jaarrekening
Een onderneming in de automotive industrie met in Nederland een werkmaatschappij en diverse holdings ondersteunt bij het opstellen van de NL GAAP jaarrekeningen over 2007 en 2008, waarbij de administratie gevoerd wordt onder US GAAP.

Voordelen voor de klant:

Aanlevering van de gegevens voor de accountantscontrole conform de wensen / eisen van de accountant