Rapportage en monitoring

Juist in deze tijd is het van groot belang om te weten waar u staat, zowel financieel als qua operatie. De omgeving verandert in rap tempo en bent u in staat om daar tijdig op in te spelen?
Het hebben van de juiste stuurinformatie is dan ook van cruciaal belang.
De juiste focus en adequate informatie om deze focus te bereiken maken uw organisatie slagvaardiger. Dit wordt ook wel business intelligence genoemd.
Novo Consilium heeft uitgebreide ervaring in het analyseren van organisaties. Deze analyse leidt tot benodigde stuurinformatie en vervolgens het bouwen van hierop aansluitende rapportages.
De rapportages passen in de analyses en de bijsturing binnen uw organisatie. Feitelijk de gezondheidscheck van uw bedrijf.
De huidige automatiseringssystemen bevatten vaak veel meer informatie dan u gebruikt. Het wordt interessant als u deze informatie wel zou kunnen / willen gebruiken.
Een koppeling naar voor u bekende programma’s als Excel, Access en de internet explorer maken het makkelijker om de informatie te analyseren en de juiste keuzes te maken voor uw organisatie.
Novo Consilium B.V. beschikt over uitstekende kennis van Excel, Acces, SQL-server inclusief SSRS, SSAS, SAP Crystal Reports en Tableau software om u te voorzien van deze rapportages.
Specifieke kennis is aanwezig van de pakketten: SAP Business One, Profity ERP (voorheen Concreet) en MS Dynamics 2012 R1+R2
Tevens heeft Novo Consilium B.V. een SQL server ter beschikking om rapportages te bouwen en testen uit te voeren buiten de productie omgeving.
Novo Consilium B.V. kan bijstaan in het bedenken en bouwen van uw rapportages.
U kunt hierbij denken aan:
Historische informatie:
 • Maand / kwartaalrapportages
 • Omzet / marge analyses
 • Ontwikkeling werkkapitaal
 • Jaarrekening
 • Consolidatie
 • Kasstroomanalyses

Prospectieve informatie

 • Budgetten
 • Financieringsbehoeften
 • Modelleren van financiële stromen / valuta

Overige rapportages

 • Business balance scorecard
 • COSO risico analyse
 • Rapportage aan financiers
 • Diverse (financiële) ad hoc rapportages