Download

Novo Consilium B.V. werkt met haar klanten samen aan oplossingen.
Om deze oplossingen mogelijk te maken is het soms efficiënt en effectief om online samen te werken.

Hiertoe heeft Novo Consilium BV een licentie op de software van TeamViewer zodat met de klant meegekeken kan worden.

Een blik op uw scherm werkt vaak heel verhelderend in de oplossing van uw vraag.

Verder kunnen we online meetings organiseren om het project aan de gang te houden zonder (dure) reistijd.
Hieronder kunt u de voor uw systeem van toepassing zijnde TeamViewer versie downloaden.