Auditfile Salaris (XAS)

Deze AuditFile heeft betrekking op de salarismutaties. In dit kader is de XML Auditfile Salaris (XAS) ontwikkeld.

Novo Consilium kan op basis van uw auditfile van de laatste 2 – 3 jaar voor u een analyse maken vanuit de volgende invalshoeken:

  • Personele opbouw, mede t.o.v. de landelijke opbouw
  • Top 10 bruto salaris, overwerk en totaal loon in geld
  • In- en uitdiensttredingen
  • Bruto salaris mutaties
  • Ontwikkeling netto loon
  • Ontwikkeling overwerk

Verder is de rapportage goed bruikbaar in de voorbereiding op een controle door uw accountant of de Belastingdienst.

De rapportage bestaat uit een PDF waarin middels grafieken en totalen uw loonkosten visueel gemaakt worden en een Excel file waarmee u kunt inzoomen op de gesignaleerde ontwikkelingen naar personeels-, periode- of looncomponent niveau.

De kosten voor deze rapportage bedragen € 299 excl. BTW, dit is inclusief een korte bespreking van de rapportage via Teamviewer.
En niet goed, geld terug !

Als u interesse heeft bel 0167 794 513 of mail naar info@novoconsilium.nl