Analytics Library

Het project Analytics Library heeft als doel het ontwikkelen van referentiesets van data-analyses te ontwikkelen op de auditfile familie. Het initiatief is ontstaan uit de wens om kennisdeling omtrent data-analyse in domein van accountants, administratie en fiscaliteit beter vorm te geven. De initiërende partijen hebben daarbij bewust gekozen voor open source in de veronderstelling dat een brede groep professionals baat heeft bij, en wil bijdragen aan dit ‘body of knowledge’.
De doelstelling is om te komen tot een breed gedragen generiek toepasbare set analyses die met beperkte kennis van data-analyse tools toch praktisch inzetbaar.

Novo Consilium B.V. heeft aan dit project een bijdrage geleverd door het schrijven van een inleesscript voor de XAF 3.2, XAA 3.21 en het maken van de eerste verkennende analyses in PowerBI.

U kunt gratis gebruik maken van deze PoweBi files via Github, tevens is er een korte instructie bij in PDF

Mocht u verdergaande analyses willen dan kunt u uiteraard contact opnemen
Onderstaand ziet u een voorbeeld van de files in PowerBI online, klik op de dubbele pijl om beeldvullend te kijken:

XAF 3.2:

XAA 3.21